Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Nemoc jako šance

Nemoc jako šanceObrazy nemoci lze pojednat z dvojího hlediska. Zaprvé vyžadují naši poctivost a ukazují nám to, co jsme až dosud odmítali vzít na vědomí. Ochrnutí například postiženému signalizuje, jak chromým a nehybným se stal (nebo už je) v rovině duše. Zadruhé má každý chorobopis svůj smysl a odhaluje postiženému jeho úkol. Ochrnutí může například prozrazovat, že se vyplatí vysadit vědomou kontrolu a oddat se odpočinku. Podle hesla "nemoc přináší poctivost" se nevyřešený problém ozřejmuje v rovině vyřešení nemoci. Dochází k utrpení a propuknutí nemoci, jíž chybí vědomé prožívání. Přijetí poselství nemoci může vést k přechodu uvědomění si životního vzorce a to nemocnému umožní další růst a v konečném důsledku také uzdravení.

Čtveřice "příčin" které mohou přispět k rozkrytí toho, k čěmu nás nutí symptomy nemoci na příkladu chřipky.

Otázky po příčinách jsou:

  1. Odkud přichází symptom? Jaká je jeho funkční báze? (Příklad - odpověď je chřipka, situace nastala před 2 dny, kdy se postižený nachladil a nebo chytil virus.)
  2. Na jaké materiální bázi probíhá chorobopis a o čem vypovídá postižený orgán? (Příklad - orgány dutiny nosní a smyslové orgány. Jedná se o výměnu kontaktů s vnějším světem.)
  3. V jakém rámci se šíří symptom? Jaká pravidla hry se v daném rámci uplatňují? (Příklad - dotyčný už se nechce podílet na řešení situace, má plný nos, už nechce nic vidět ani slyšet, zdráhá se kontaktovat se světem, potažmo se v nich projevuje pouze agresivně. Dotyčný kašle, kýchá, smrká, plive..)
  4. K čemu cílí symptom? Kam chce postiženého dovést? (Příklad - dotyčný s chřipkou by si měl přiznat, že má všeho dost a že se potřebuje zbavit agrese. Normální průběh nachlazení ukazuje rituál který si vynucuje právo na existenci  právě skrze jednotlivé symptomy. Akt uzavření se do sebe je inscenován na jevišti těla. Tyto signály okolí uznává, a proto postiženého - kašlajícího, smrkajícího, supícího - posílá domů. Tam probíhá rituál ústupu z válečného pole, postižený se stahuje zejména ze svého prostředí, zatímco "válka" zuří  dál zejména v tělesných tkáních. 

Otázky po rituálu choroby a jeho rámci:

  1. Čím jsem k sobě připoutal právě tento problém?
  2. Proč se to stalo právě nyní? U chronických procesů: Kdy mě problémy postihly poprvé? Kdy obzvášť intenzivně?
  3. Proč mám co do činění právě s tímto obrazem?
  4. Který vracející se vzor mého života se v rituálu choroby ozřejmuje?