Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Síla sdílení s Mírou

Síla sdílení s MírouSíla sdílení s Mírou

Vítejte u nového ročníku seminářů a individuálních lekcí zaměřených na vztahy a vnímání vlastní hodnoty ve společenství, které obvykle nazýváme „naše civilizace“.

Síla sdílení znamená proces, který v sobě obsahuje následující ozdravné kroky:

 • Sdílením s nezaujatou osobou uvolníte značnou část nahromaděných emocí.

 • Sdílením uslyšíte sami sebe říci nahlas i to, co jste se dosud báli vyslovit.

 • Sdílením si můžete sami uvědomit možnost jiného úhlu pohledu.

 • Sdílením můžete slyšet od nezaujaté osoby i pozitivní zpětnou vazbu, která Vás dále posune k novým náhledům.

 • Sdílením můžete – pokud budete sdílet v páru – využít i možnosti mediace, neboli vyřešit zdánlivě neřešitelné konflikty Vašeho vztahu.

Semináře

Na seminářích se můžete dozvědět mnohé o vlastní roli mezi lidmi. Pochopíte leccos z toho, jak je také možno vnímat své bližní od partnerů/partnerek, přes nejbližší rodinu, až po přátele, známé, kolegy a šéfy v práci.

Určitě si budeme povídat o tom, co naše blízké vede k jinému chování, než bychom od nich očekávali nebo si je přáli. Můžeme – ale nemusíme – sdílet své příběhy a na příkladech ze života se učit tomu nejlepšímu náhledu i procítění situací, které nás trápí nebo zraňují. Také se naučíme, jak takovému trápení předcházet anebo dokonce zajistit, aby tyto trýznivé situace nevznikly.

Program, termíny a témata:

Všechny semináře mají jednotnou skladbu:

 1. Zahájení a úvod do tématu semináře

 2. Výčet možností a pohledů, jak na dané téma nahlížet

 3. Sdílení účastníků vlastních zážitků

 4. Shrnutí a reflexe, co bylo pro koho přínosné či co ještě chybělo

 5. Pro semináře sdílené s Vlaďkou následuje závěrečná meditace

Termíny seminářů

jsou stanoveny na první sobotu v měsíci počínaje únorem, vždy od 9:00 v Centru Bezovka.

Centrum Bezovka: www.centrumbezovka.cz

Témata seminářů:

 • 3. 2. 2024 - Jak potlačit strach a posílit odvahu v nás?

 • 2. 3. 2024 - Jak nás ovlivňuje osud a náhoda?

 • 6. 4. 2024 - Jak nás vede intuice?

 • 4. 5. 2024 - Jak rozumět konfliktům v životě?

 • 1. 6. 2024 - Jak prožívat lásku aneb Ladíme spolu?

Další semináře plánujeme na podzim:

 • Jak komunikují ženy a jak komunikují muži?

 • Jak na úspěch v práci a štěstí v rodině?

 • Jak si naprogramovat štěstí

 • Jak volit mezi svými touhami?

 • Jak přijít na smysl života?

Témata jsou volena dle obvyklých okruhů našich vnitřních či vnějších konfliktů. Samozřejmě se témata navzájem prolínají a není mezi nimi ostrá hranice. Proto se i životní příběhy mohou u jednotlivých seminářů podobat.

Hlásit se můžete na emailu mira.vanzura@u-jaromira.cz nebo telefonicky nebo přes SMS na telefonu 724 095 061

Podrobnosti k seminářům najdete na webu U Jaromíra: www.u-jaromira.cz

Semináře budou nicméně vhodným vstupním bodem pro individuální sezení.

Individuální přístup

Pokud Vás některý ze seminářů inspiruje natolik, že byste některé téma rádi prošli více do hloubky, jsou k dispozici individuální sezení. Obecné příklady i cvičení tak můžeme společně rozvinout individuálním sdílením jak jednotlivců, tak párů.

V každém okamžiku sezení jste Vy tvůrcem, rozhodcem i vlastním uzdravovatelem. Moje role je jen inspirující a podporující. Na vše si nakonec dokážete přijít sami.

Následující body jsou častými aspekty individuálního sezení:

 • Rozbory životních situací

 • Výklad chování lidí kolem nás

 • Co motivuje druhé nám ubližovat nebo pomáhat

 • Empatie, egoismus a šedá sféra mezi nimi

Bližší podrobnosti o principech i metodách užívaných v rámci projektu Síla sdílení naleznete v prvním kalendářním týdnu 2024 na stránkách:

U Jaromíra: www.u-jaromira.cz

Popis seminářů:

Jak potlačit strach a posílit odvahu v nás?

Strach je vědomou i nevědomou součástí dnešní doby. Někdo strach šíří, jiný jej prožívá a další zase ze všech sil potlačuje. Ani jeden však nejde tou správnou cestou – jak často vídáme kolem sebe.

Během svého života jsem došel k závěru, že – zjednodušeně řečeno – strach je opakem lásky. A láskou v tomto případě rozumím ten všeobjímající cit ke všemu kolem nás, který nás jednak nutí k obdivu nad krásou světa a jednak nás naplňuje touhou pro tu krásu ještě něco dalšího udělat.

Čím méně si uvědomujeme tento ušlechtilý cit „lásky obecné“, který prostupuje vše kolem nás, tím více postrádáme jistotu v dobro a šťastné konce. Pak nastupuje své tažení strach ve všech představitelných podobách: „Co když budu mít hlad?“, „Co když nebudu mít střechu nad hlavou?“, „Co když mne opustí?“ a těch „co když…“ máme v dnešním životě opravdu mnoho.

Určitě jste již pročítali mnoho rad, jak svým strachům čelit. Tyto rady se liší podle původu strachu, projevu strachu a důsledku naplnění „strašivých“ obav. Těch si můžete vyhledat přímo nepočítaně.

Existuje ovšem i velmi jednoduchý způsob, jak z těchto strachů vyklouznout. Jednoduchost tohoto způsobu je ovšem vykoupena potřebou našeho odhodlání. Odměnou je potom ovšem blažený život, který je snem snad každé bytosti na tomto světě.

Na semináři se zamyslíme hlouběji nad různými strachy vědomými i nevědomými. Odhalíme jejich neplatnost a tíhu iluze, kterou vyvolávají. Povíme si o „strašivých“ poutech, která spoutají obra, avšak trpaslík z nich hladce vyklouzne. A hlavně – dozvíte se onu tajemnou metodu, jak se veškerého strachu zcela zbavit. Ovšem je to způsob jen pro odhodlané. Záměrně neříkám odvážné, neboť odvaha poté přichází sama.

Tak co? Přidáte se? Jste ODHODLANÍ zbavit se strachu?

Jak nás ovlivňuje osud a náhoda?

Jsme lidé se svobodnou vůlí, nebo jsme jen listím, kterým si vítr náhod jen bezcílně pohupuje?

Jsme stvořeni k obrazu Božímu nebo nás pan Darwin postrkuje dle náhodných pravidel přírodního výběru?

Pojďme si popovídat o tom,

 • kam až sahá naše svobodná vůle a jaké jsou SKUTEČNÉ meze našeho rozhodování,

 • zda jsou naše životy předem dány anebo si můžeme vybrat z omezené či dokonce neomezené škály možností a svůj osud si určit,

 • zda existuje SYNCHRONICITA,

 • jak vnímat záchvěvy vesmírného hologramu

Na konkrétních příbězích si ukážeme, jak osud, náhoda a synchronicita vytvářejí harmonii i disharmonii ve vztahu k naší svobodné vůli.

Povíme si o iluzi příčiny a následku i o situacích v našich životech, kdy si příčina a následek vyměňují místo. A k čemu to vše má být?

Přece k tomu, abychom uměli v běžném životě svoji svobodnou vůli využít a nasměrovat náš život k radosti a naplnění našich snů a nikoli ke zklamání a smutku.

Chcete otočit kormidlem svého osudu?

Podrobnosti k dalším seminářům budu zveřejňovat postupně. V případě dotazů a pro osobní setkání mě neváhejte kontaktovat.

Jaromír Vanžura

Kontakt: 724 095 061